2016. Helge Storli Kulturservice 

Storbekkøya museumsseter

Storbekkøya Museumsseter ligger ved inngangen til nasjonalparken fra Budalssida. Museumsanlegget er svært barne- og familievennlig og ligger i svært naturskjønne omgivelser. Her finner du hus fra først på 1800-tallet og jernvinneanlegg datert helt tilbake til år 200.

Her starter også en 3 km lang, godt merket, kultursti med gravhauger, årestue, markaslåtter, kullmiler og dyregraver.

Flere av disse kulturminnene kan du lese om på kulturminnesok.no, -ei side som er drevet av Riksantikvaren og Direktoratet for kulturminneforvaltning.

Inne på museumsanlegget drives det en kafè, der du kan kjøpe kaffe og seterkost, spekemattallerken og rømmegrøt. Kafèen har åpent 12-18 torsdag, fredag, lørdag og søndag i juli og august, og 12-18 lørdag-søndag i juni og september. For grupper, åpner vi gjerne på forespørsel, utenom åpningstidene. Mange legger turen innom etter en tur i fjellet, mens andre tar dette som dagens utflukt. Budalen er kjent for sitt kulturlandskap.

Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Budalen er en av disse.

«Seterdalene i Budal representerer et landskap som er preget av variert og kontinuerlig bruk gjennom lang tid. Her har våre forfedre satt spor etter seg gjennom årtusener. Disse sporene ser vi i dag i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter.
Pilegrimsleden går gjennom området. I Budal har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet, og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet.» (regjeringen.no, 2009). 
Du kan lese mer om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturlandskap-seterdalene-i-budalen-/id570776/ .
Annenhvert år fremføres det historiske spelet «12 lod sølv» på setervollen midt inne på anlegget. Helga 22.-23. juli blir det familiehelg med båtrace og natursti.Det blir også konsert på setervollen. Fredag 1.juli kommer gruppa ALFS på besøk.